söndag 10 februari 2013

Fröding och Mando Diao - ett arbetsområde tar form

Tusen tack, Mando Diao, för att ni har tagit vår kände poet Gustaf Fröding och gjort hans texter tillgängliga för mina sjuor!

När jag fick höra att Mando Diao hade släppt skivan Infruset började tankarna direkt att snurra. Hur skulle jag kunna använda det i min svenskundervisning? Efter en titt i det centrala innehållet i kursplanen såg jag att ett arbetsområde kring albumet Infruset skulle göra att jag kunde behandla punkterna som handlar om skönlitteratur:
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Även om jag personligen tycker att Mando Diao har gjort ett lysande album insåg jag rätt tidigt att det inte skulle vara helt säkert att ungdomarna skulle tända på alla cylindrar när de hörde Strövtåg i hembygden. Ungdomar gillar musik men kanske inte just den här musiken. För att engagera och motivera behövde jag därför försöka koppla innehållet till ungdomarnas verklighet. Sagt och gjort. I vår facebookgrupp slängde jag ut frågan "Vilken är din favoritlåt med svensk text just nu?". Kommentarerna lät inte vänta på sig. Främst var det killar som tyckte till. De skrev alla möjliga låtar som jag i min vuxna värld aldrig hade hört talas om. Jag skapade två listor, en på spotify och en på youtube med ungdomarnas favoriter. Lyssna på dem här om du vill:
Jag roade mig en kväll med att lyssna på spellistan när jag lagade mat hemma i mitt kök samtidigt som jag log åt tvååringen som rockade loss till låten Fucka ur. Tur att han inte förstår allt som sägs i den texten! Något som slog mig var att jag kunde få in reflektioner om språket på ett naturligt sätt i min undervisning om jag valde att låta ungdomarna analysera även en egen låt. Jag kunde alltså lägga till fler punkter i min LPP:
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Med inspiration från cirkelmodellen, där man betonar vikten av att först samla kunskap, ge exempel och se modeller gemensamt för att sedan utföra enskilt, präntade jag ned följande arbetsordning:
1. Samla kunskap genom att se film om Gustaf Fröding och inslag på Nyhetsmorgon om Mando Diao.
2. Analysera Strövtåg i hembygden gemensamt i halvklassgrupper.
3. Analysera andra låtar från skivan Infruset i mindre grupper.
4. Välja en egen valfri låt med svensk text och analysera den på samma sätt. Redovisa detta muntligt i mindre grupper.

I och med den muntliga redovisningen kunde vi beröra följande punkt som handlar om muntliga presentationer:
  •  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Bedömningsmatrisen tog form. Hur jag tänker när jag gör matriser kräver ett helt eget inlägg så det kommer en annan gång. Om du vill se LPP:n som eleverna fick så finns den här.


En intresseväckande inledning för att skapa motivation försökte jag mig på med den här prezin, något som framkallade reaktionen jag skrev om i ett tidigare inlägg. Sedan var vi igång!  Hur arbetet fortskrider beskriver jag en annan gång.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar