lördag 2 mars 2013

Cecilia beskriver IT-läget i kommunen. Del 4.

Här kommer den sista delen av min beskrivning av IT-läget i kommunen.

Del 4. Så här önskar jag att IKT-stödet till mig som pedagog skulle fungera

Det mesta jag undrar om mina digitala verktyg tar jag reda på själv via facebookgrupper och andra forum på nätet. Jag har möjlighet att göra det eftersom jag redan har så mycket kunskap och erfarenhet av att använda tekniken. Men för att alla mina kollegor ska kunna utveckla sin undervisning med hjälp av dessa digitala verktyg krävs stöd. Jag hoppas och tror att satsningen med hjälp av LearnIT24 kan ge det stödet. Så här tänker i alla fall jag:

Alla som arbetar med IT i kommunen måste vara i framkant när det gäller all IT. Man kan inte få ha egna personliga åsikter om windowsmiljöer och appleproblem. Facebookgruppen iPads i skola och förskola har idag 6450 medlemmar. Där borde alla IT-människor i kommunen finnas med.

Jag får höra talas om ”bring your own device”. Som jag förstår det menar man att alla har eget ansvar för sin egen enhet och att kommunens IT-ansvariga står för drift av nätet. Jag kan köpa det till viss del. Men jag köper det inte om ”bring your own device” egentligen innebär ”ta med dig vilken enhet du vill men vi tänker bara ge stöd för windows och office, resten får du klara själv”. För så känns det idag. Sedan tror jag alldeles säkert att pedagoger måste kunna kontakta någon som vet mer för att få hjälp. Vi hjälper varandra på skolorna men stöd måste ändå finnas i form av en IT-avdelning som vet vad de pratar om.

När en pedagog kommer med önskemål om program att ladda ned ska man inte få ett nej innan den pedagogiska vinsten är ställd mot de eventuella tekniska eller ekonomiska problem som finns. Tack.

Så där. Det var allt för mig om mina tankar kring IT-läget just nu. Tack och bock!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar